Krokový motor

Rotačný krokový motor sa zvyčajne používa v aplikáciách, ktoré vyžadujú presný rotačný pohyb, ako sú lekárske zariadenia, polovodiče, priemyselná automatizácia, textílie, vedecké prístroje atď. ThinkerMotion ponúka celý rad rotačných krokových motorov (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) s prídržným momentom od 0,02Nm do 12N.m.Prispôsobenia môžu byť spracované na požiadanie, ako je predĺženie jedného / dvojitého hriadeľa, opracovanie konca hriadeľa, magnetická brzda, kódovač, prevodovka atď.