Krokový motor ACME s vodiacou skrutkou

ACME krokový motor vodiacej skrutky prevádza rotačný pohyb na lineárny pohyb pomocou vodiacej skrutky;vodiaca skrutka má rôzne kombinácie priemeru a vedenia, aby uspokojila rôzne aplikačné požiadavky.Krokový motor s vodiacou skrutkou sa zvyčajne používa v aplikáciách, ktoré vyžadujú presný lineárny pohyb, nízku hlučnosť, vysokú nákladovú efektívnosť, ako sú lekárske zariadenia, telekomunikačné zariadenia atď. ThinkerMotion ponúka celý rad krokových motorov s vodiacou skrutkou (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) s rozsahom zaťaženia od 30N do 2400N a sú k dispozícii 3 typy (externé, vlastné, neviazané).Prispôsobenia môžu byť spracované na požiadanie, ako je dĺžka skrutky a koniec skrutky, magnetická brzda, kódovač, matica proti spätnému chodu atď.;a vodiaca skrutka môže byť na požiadanie potiahnutá teflónom.