Krokový motor s dutým hriadeľom

Krokový motor s dutým hriadeľom sa zvyčajne používa v aplikáciách, ktoré vyžadujú presný rotačný pohyb a nechávajú niečo prechádzať cez dutý hriadeľ, ako je kábel, vzduch atď. ThinkerMotion ponúka celý rad rotačných krokových motorov (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23 , NEMA24, NEMA34) s prídržným momentom od 0,02Nm do 8N.m.Prispôsobenia môžu byť spracované na požiadanie, ako je predĺženie jedného / dvojitého hriadeľa, opracovanie konca hriadeľa, magnetická brzda, kódovač, prevodovka atď.